Teleskoplås

Abstract

Et låsearrangement er anordnet på indersiden af en dør til forhindring af at et dørgrebet kan betjenes, og således indrettet at låsearrangementet kan anvendes i forbindelse med døre, udgøres af en tværgående skinne der består af et indre rør, der er forskydelig i et ydre rør, og hvor en låsedel er anordnet på den tværgående skinne, og hvor låsedelen udgøres af en bøsning, der er forskydeligt anordnet i en rille på det indre rør, og at der på bøsningen er anordnet en holder, der er udformet med et gevind, som er indrettet til at optage et håndtag. På denne måde bliver der tilvejebragt et låsearrangement, som er universel anvendelig til døre med forskellige dimensioner

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle