Multioverføring af styre- og datainformation fra et brugerudstyr i en fysisk datakanal

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle